Herregistratie van Schoolleiders primair onderwijs

Inhoud

Thematische Ronde Tafel bijeenkomsten
In het kader van informeel leren starten we op korte termijn met de volgende Thematische Ronde Tafel bijeenkomsten. Het draait op deze eendaagse bijeenkomsten steeds om dilemma’s voor leidinggevenden. Hun handelen en gedrag als leidinggevende staat centraal.Deze bijeenkomsten lopen vooruit op enkele meer verdiepende ateliers (multidisciplinaire werkbijeenkomst van circa 5 dagen waarin we een specifiek thema uitdiepen).
 
Overzicht Ronde Tafel bijeenkomsten:
 
De 9 Ronde Tafel bijeenkomsten worden verzorgd door experts uit het HBO, VO en PO. De rol van de schoolleider staat centraal. Deelname staat open voor iedere leidinggevende.
 
De Rondetafelgesprekken van NHL-ECNO en Stenden Professionals zijn aangemerkt als bron voor informeel leren door het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat de rondetafelgesprekken gedeeltelijk aansluiten bij één of meerdere professionaliseringsthema’s en onderdeel kunnen uitmaken van uw ontwikkeling via informeel leren.