Cursus Fries lezen en spreken voor het basisonderwijs

Programma

Inhoud

Op het programma staan de volgende onderdelen:
• Praat- en uitspraakoefeningen
• Leesoefeningen
• Jeugdliteratuur
• Lezen van 15 Friese kinderboeken
• Boekpromotie-activiteiten

De cursus wordt afgesloten met een mondelinge toets die bij voldoende resultaat vrijstelling geeft voor het onderdeel ‘Jeugdliteratuur’ van het Foech Frysk voor het basisonderwijs. Bij de cursus zitten huiswerkopdrachten.