Subsidie

Wist u dat uw school de mogelijkheid heeft een subsidieaanvraag te doen voor o.a. Engels in het Basisonderwijs. Dit is de subsidie voor Internationalisering Funderend Onderwijs (IFO subsidie) van DUS-I.

De IFO-subsidie is eenvoudig aan te vragen (max 5.000 euro per basisschool of 20.000 euro per bestuur > 10 scholen). Voor meer informatie over de subsidie verwijzen we u naar de website Internationalisering funderend onderwijs | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl)

LET OP: De subsidieverstrekker DUS-I heeft de aanvraagperiode gewijzigd waardoor scholen vanaf 2021 al in januari 2021 de IFO-subsidie moeten aanvragen voor de Engelse lesactiviteiten in 2021 (het gaat dus niet meer per schooljaar).

Ons advies: wacht niet te lang en vraag nu uw subsidie aan als u plannen heeft voor Engels in 2023 (dus ook Engels in het nieuwe schooljaar 2022-2023). Afgelopen jaar had de subsidie na een paar maanden het plafond bereikt.

Language Centre NHL Stenden biedt de volgende mogelijkheden voor uw school:

• Classroom English workshops (op uw schoollocatie)
• Modelling Teaching & Coaching (in de klas)
• Advies m.b.t. Engels onderwijs materialen/middelen
• Doorlopende leerlijn

Bent u geïnteresseerd in een van bovenstaande producten dan bekijken we graag samen met u wat het beste past bij uw situatie/team. Al onze producten zijn met de IFO-subsidie te verkrijgen.
Vraag een offerte aan.
 
Wanneer u wilt helpen we u graag bij de subsidieaanvraag. NHL Stenden Language Centre screent samen haar subsidie-adviseur uw aanvraag voordat u deze indient.

The Classroom English Team
Languagecentre@nhlstenden.com
Tineke van der Velde
Coördinator taaltrainingen
06 – 15 31 98 73

Basis cursus trainingsacteren

De basiscursus trainingsacteren geeft een introductie in het vak van de trainingsacteur. De trainingsacteur ondersteunt...

Basis cursus trainingsacteren

meer informatie