Classroom English voor basisschoolleerkrachten – Tjerkwerd (Friesland)

Praktische informatie

Locatie / Data
Deze training vindt plaats in Tjerkwerd (De Reinbôge). Het team zoekt er cursisten omdat hun team te klein is voor het minimumaantal deelnemers. De cursus gaat van start bij een minimumaantal van 8 personen (max 16). Het wordt veelal als verrijking ervaren om te werken met leerkrachten van meerdere scholen (delen van ervaring)

19-01-22 Reinbôge #1 - 2022 13.15 - 15.15
2-03-22 Reinbôge #2 - 2022 13.15 - 15.15
11-05-22 Reinbôge #3 - 2022 13.15 - 15.15
21-09-22 Reinbôge #4 - 2022 13.15 - 15.15
2-11-22 Reinbôge #5 - 2022 13.15 - 15.15
In overleg Modelling Teaching & Coaching – 1 uur In overleg

Kosten
Bij individuele inschrijvingen:
Kosten bedragen € 405,00 (5 lessen x 2 uur - inclusief lesmateriaal + 1 uur Modelling teaching & Coaching).
Mogelijk vergoedt Cedin een deel van de kosten wanneer u een 3TS school bent (in 2018 was het bedrag € 100,00).


Wanneer de training buiten Friesland verzorgd worden de reiskosten / uren verrekend voor het bezoek aan uw school (Modelling Teaching & Coaching).
Mocht u een training in teamverband wensen dan maken we graag een offerte voor u. Deze cursus wordt in de drie noordelijke provincies aangeboden.

Het is mogelijk om per school een IFO subsidie aan te vragen voor scholing en/of leermiddelen (max. € 5.000,- x max. 3 jaar). Onze subsidieadviseur helpt u graag bij de aanvraag.
Voor meer info Internationalisering funderend onderwijs | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl)

Vragen?
Voor vragen betreffende de cursus of subsidieadvies kunt u contact opnemen met Tineke van der Velde, 06 153 198 73, languagecentre@nhlstenden.com
Voor vragen omtrent 3TS verwijzen we u graag naar CEDIN; Eelke Goodijk, 088-0200 300.aanvang cursus: 19-01-2022
einde cursus: 02-11-2022

status: open

inschrijven vanaf: 28-06-2021
inschrijven t/m: 19-12-2021

Inschrijven/register Inschrijven/registerInformatie/information Informatie/information