Classroom English voor basisschoolleerkrachten – Tjerkwerd (Friesland)

Inhoud

U bent basisschoolleerkracht en wilt graag meer en beter Engels gebruiken in uw lessen. Deze cursus geeft u handvaten en ideeën om dit belangrijke lesonderdeel te gebruiken in uw lessen.
NHL Stenden Language Centre biedt een praktijkgerichte cursus Classroom English, waardoor kinderen kunnen spelenderwijs Engels leren. In de cursus gaan we in op de beginselen van hoe kinderen een tweede taal leren. Daarnaast frist u uw kennis van de Engelse taal op. U maakt kennis met hoe het Engels verwerkt kan worden in de basisschoolvakken door Content and Language Integrated Learning (CLIL en concepten van Building Learning Power).

Naast de lessen krijg de cursist 1 uur Modelling Teaching & Coaching. Elke deelnemer bereidt een les Engels voor met gebruik van concepten geleerd in de Classroom English cursus. Onze coach geeft tips en tops na afloop van uw les op school. Dit wordt op een positieve en interactieve manier gedaan tijdens en na de les. Gegarandeerd een leuke les Engels voor docent en leerlingen.


Cursusinformatie

Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse technieken in de vorm van workshops en discussies. Er wordt ingegaan op de beginselen hoe kinderen een tweede taal leren. Tijdens de cursus maken de deelnemers kennis met hoe het Engels verwerkt kan worden in de basisschoolvakken d.m.v. CLIL en Building Learning Power.

De cursus heeft o.a. de volgende doelen:
1. Zelfvertrouwen opbouwen onder de deelnemers om Engels op een zinvolle, blijvende en leuke manier te onderwijzen.
2. Het verbeteren van reeds verworven Engelse taalkennis gerelateerd aan onderwerpen in het basisonderwijs.
3. Op een laagdrempelige en creatieve benadering de leerkrachten te enthousiasmeren voor de Engelse taal, zodat zij dit kunnen toepassen in hun lessen.
4. Voorbeelden geven m.b.t. hoe de kinderen meer betrokken kunnen worden bij leeractiviteiten, waaronder spreken en luisteren.

Doelgroep
Deze cursus is voor leerkrachten die hun didactische vaardigheden ontwikkelen m.b.t. Engels les geven. Leerkrachten die zeker voelen in het gebruik van Engels en ook diegene die onzeker voelen m.b.t. Engels zijn welkom en zullen baat hebben bij deze cursus. Leerkrachten worden gemotiveerd om de taaldrempel over te stappen zodat hij/zij op een creatieve manier positief bijdraagt aan de uitgezette leerlijn Engels.

Resultaat
Cursisten ontvangen van NHL Stenden Language Centre na afloop van de cursus een bewijs van deelname als zij voor minimaal 80% aanwezig zijn geweest en een actieve participatie hebben laten zien.

Docenten/trainers

Tim Unsworth, Sarah Busken, Tyrone Gavin of Marjon Witteveen.

NHL Stenden Language Centre heeft een jarenlange ervaring met Cambridge English en Classroom English op zowel basis- als ook voortgezet onderwijs. Ze beschikken over een enthousiast en gedreven team docenten die affiniteit hebben met het basisonderwijs.

Studiebelasting en duur

17 uur: 5 lessen x 2 uur = 10 + 1 uur huiswerk (per keer) +
1 uur Modeling Teaching & Coaching + eigen voorbereiding 1 uur