Intensieve Cursus Engels voor Leerkrachten Basisonderwijs

Praktische informatie

Deze tweedaagse cursus wordt één dag off-site georganiseerd (waar afleidingen beperkt zijn) en één dag in de basisschool zelf waar schoolmiddelen kunnen worden gebruikt. De dagen worden volledig verzorgd met koffie/thee en lunch. Deelnemers worden aangemoedigd om de hele dag Engels te spreken in een ondersteunende, positieve en gezellige sfeer.

Optioneel als vervolg op deze cursus: een coaching sessie voor elke deelnemer, te plannen op een later tijdstip in de klas of op school.

Kosten
Wij stellen graag een offerte voor u op op baisis van uw wensen. Het is mogelijk deze cursus te laten financieren met subsidie IFO.

Data
Data worden vastgesteld in overleg met de school. Let op het gaat hier om twee opeenvolgende dagen.

Geïnteresseerd?
Neem dan contact op met het NHL Stenden Language Centre, languagecentre@nhlstenden.com