1.Classroom English voor basisschoolleerkrachten

Praktische informatie

Planning
Deze training vindt veelal plaats in teamverband. Bij individuele inschrijvingen of kleinere teams worden cursussen samengevoegd (in overleg), om zo de reistijd zo kort mogelijk te houden.
Vlak voor of net na de zomervakantie is het duidelijk waar individuele inschrijvingen / kleine teams geplaatst zouden kunnen worden.

Tijd :
in overleg
Locatie:
In overleg

Kosten
Bij individuele inschrijvingen:
Kosten bedragen € 450,00 (10 lessen x 2 uur - inclusief lesmateriaal).

Wanneer de training buiten Friesland is dan worden de reiskosten verrekend.
Mocht u een training in teamverband wensen dan maken we graag een offerte voor u. Deze cursus wordt in de drie noordelijke provincies aangeboden.

Het is mogelijk om per school een IFO subsidie aan te vragen voor scholing en/of leermiddelen (max. € 5.000,- x max. 3 jaar). Onze subsidieadviseur helpt u graag bij de aanvraag.

Vragen?
Voor vragen betreffende de cursus of subsidieadvies kunt u contact opnemen met Tineke van der Velde, 06 153 198 73, languagecentre@nhlstenden.com
Informatie/information Informatie/information

aanvang cursus: in overleg
einde cursus: in overleg

status: open