1.Classroom English voor basisschoolleerkrachten

Inhoud

U bent basisschoolleerkracht en wilt graag meer en beter Engels gebruiken in uw lessen. Deze cursus geeft u handvaten en ideeën om dit belangrijke lesonderdeel te gebruiken in uw lessen.
NHL Stenden Language Centre biedt een praktijkgerichte cursus Classroom English, waardoor kinderen spelenderwijs Engels leren. In de cursus gaan we in op de beginselen van hoe kinderen een tweede taal leren. Daarnaast frist u uw kennis van de Engelse taal op. U maakt kennis met hoe het Engels verwerkt kan worden in de basisschoolvakken door Content and Language Integrated Learning (CLIL en Building Learning Power).

Cursusinformatie

Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse technieken in de vorm van workshops en discussies. Er wordt ingegaan op de beginselen hoe kinderen een tweede taal leren. Tijdens de cursus maken de deelnemers kennis met hoe het Engels verwerkt kan worden in de basisschoolvakken d.m.v. CLIL en Building Learning Power.

De cursus heeft als doel:
  1. Het verbeteren van reeds verworven Engelse taalkennis gerelateerd aan onderwerpen in het basisonderwijs, met name in de onder- en middenbouw.
  2. Op een laagdrempelige en creatieve benadering de leerkrachten te enthousiasmeren voor de Engelse taal, zodat zij dit kunnen toepassen in hun lessen.
  3. Verdieping, maar geen directe niveauverhoging van de Engelse taal.

Doelgroep

Deze cursus is voor leerkrachten die zich onzeker voelen in de Engelse taal, mede omdat ze vinden dat hun Engels niet toereikend is. Ze zouden er echter wel mee willen werken en hun basiskennis Engels op te frissen en te verbeteren. De leerkracht wordt gemotiveerd de taaldrempel over te stappen zodat hij/zij op een creatieve manier positief bijdraagt aan de uitgezette leerlijn Engels.

Resultaat

Cursisten ontvangen van NHL Stenden Language Centre na afloop van de cursus een bewijs van deelname als zij voor minimaal 80% aanwezig zijn geweest en een actieve participatie hebben laten zien.

Docenten/trainers

Tim Unsworth en/of Sarah Busken
 
NHL Stenden Language Centre heeft een jarenlange ervaring met Cambridge English en Classroom English op zowel basis- als ook voortgezet onderwijs. Ze beschikken over een enthousiast en gedreven team docenten die affiniteit hebben met het basisonderwijs.

Studiebelasting en duur

30 uur: 10 lessen x 2 uur = 20 + 1 uur huiswerk (per keer)
Informatie/information Informatie/information

aanvang cursus: in overleg
einde cursus: in overleg

status: open