Cambridge English Preliminary + Classroom English voor basisschoolleerkrachten

Inhoud

‘Leerkrachten vertrouwen en ideeën geven om Engels in de klas te gebruiken’

U bent basisschoolleerkracht en wilt graag meer en beter Engels gebruiken in uw lessen. NHL Stenden Language Centre biedt een gecombineerde training aan van Cambridge Preliminary English (taaltraining) samen met de praktijkgerichte cursus Classroom English.

Cursusinformatie

De cursus bevat twee componenten:
  • Cambridge Preliminary English (A2 start / B1 eindniveau)
    Er wordt gewerkt aan alle taalvaardigheden: reading, writing, listening en speaking om een niveauverhoging in de Engelse taal te bewerktstelligen. De training wordt afgesloten met een Cambridge examen, waardoor een internationaal erkend certificaat kan worden behaald.
  • Classroom English
    Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse technieken in de vorm van workshops en discussies. Tijdens de cursus gaan we in op de beginselen van hoe kinderen een tweede taal leren. U maakt kennis met hoe het Engels verwerkt kan worden in de basisschoolvakken door Content and Language Integrated Learning (CLIL en Building Learning Power).

Doel

De cursus heeft als doel:

  1. Niveau verhoging van alle taalvaardigheden Engels (A2 naar B1) algemeen.
  2. Behalen van Cambridge Preliminary Certificaat.
  3. Het verbeteren van reeds verworven Engelse taalkennis gerelateerd aan onderwerpen in het basisonderwijs, met name in de onder- en middenbouw.
  4. Op een creatieve benadering de leerkrachten te enthousiasmeren voor de Engelse taal, zodat zij dit kunnen toepassen in hun lessen.

Doelgroep

Deze cursus is voor leerkrachten die zich onzeker voelen in de Engelse taal, mede omdat ze vinden dat hun Engels niet toereikend is. Ze zouden er echter wel mee willen werken en hun basiskennis Engels naar een hoger niveau willen brengen, zodat hij/zij positief bij draagt aan de uitgezette leerlijn Engels.

Resultaat

De training wordt afgesloten met een officieel Cambridge English Preliminary examen (een internationaal erkend examen van Cambridge English). Het behalen van dit certificaat geeft aan dat u B1 hebt behaald.

Er wordt vanuit gegaan dat cursisten deelnemen aan het examen. Halverwege de training wordt hiervoor een definitieve inventarisatie gemaakt. Het examen vindt plaats in Amsterdam op een en/of twee dagen (mondeling en schriftelijk). De examendata zijn nog niet bekend.

Cursisten die niet deelnemen aan het examen ontvangen van NHL Stenden Language Centre na afloop van de cursus een bewijs van deelname als zij voor minimaal 80% aanwezig zijn geweest en een actieve participatie hebben laten zien.

Docenten/trainers

Tim Unsworth en/of Sarah Busken
 
NHL Stenden Language Centre heeft een jarenlange ervaring met Cambridge English en Classroom English op zowel basis- als ook voortgezet onderwijs. Ze beschikken over een enthousiast en gedreven team docenten die affiniteit hebben met het basisonderwijs.

Studiebelasting en duur

70 uur: 20 lessen x 2 uur = 40 + 20 x 1,5 uur huiswerk= 30.
Informatie/information Informatie/information

aanvang cursus: in overleg
einde cursus: in overleg

status: open