Classroom English

Al meer dan vijftien jaar ondersteunt het Classroom English Team van NHL Stenden basisscholen om hun Engelse onderwijs te verbeteren en ontwikkelen. Steeds meer scholen worden zich bewust van de meerwaarde van een cursus Classroom English voor hun docenten.

Classroom English en de C-English Digital Toolbox ondersteunen docenten om hun Engelse lessen zinvoller, duurzamer en leuker te maken. We laten docenten kennismaken met diverse ‘tried and tested activities’. Op basis hiervan leren leerkrachten hoe ze op een vlotte manier hun eigen lesactiviteiten kunnen ontwikkelen en inpassen in het curriculum.

C-English is een praktische online toolbox met allerlei lesactiviteiten. Deze toolbox is volop in ontwikkeling en wordt voortdurend uitgebreid door het Classroom English Team.
Met behulp van de SIFO-subsidie kan deze cursus in combinatie met toegang tot de ‘C-English Digital Toolbox’, voor de hele school worden bekostigd.

Bent u tevreden over het Engelse onderwijs op uw school?
Zo ja, dan is dat helemaal geweldig! Maar als het antwoord ‘nee’ is of u hebt uw twijfels, dan raden we u aan om even verder te lezen.
 
 Redenen voor meer Engels op de basisschool
• Uit onderzoek blijkt ‘hoe jonger hoe beter’.
• Er is veel (gratis) materiaal vrij toegankelijk.
• Er is een Nederlandse overheidssubsidie voor scholing beschikbaar.
• Ouders zoeken scholen met Engels als actief onderdeel van hun curriculum.
• Een uitstekende professionele training is lokaal beschikbaar.
• Kinderen vinden het erg leuk om een nieuwe taal te leren, vooral als deze op een zinvolle en leuke manier wordt onderwezen.
• Een goede basis voor Engels op het Voortgezet Onderwijs.
• Beter Engels = betere mogelijkheden voor de toekomst.
 
The Classroom English Team
Languagecentre@nhlstenden.com
Tineke van der Velde
Coördinator taaltrainingen
06 – 15 31 98 73

Cambridge English

De cursus Cambridge Engels is een 26-weekse cursus, waarbij de taalvaardigheden Speaking, Listening, Reading, Writing en...

Cambridge English

meer informatie