“Vital Regions”
 

Project Samenvatting:
In Noord-Nederland en Noord West-Duitsland is al enige tijd ontgroening en vergrijzing gaande met als gevolg krimp in deze regio’s. Hierdoor komt het voorzieningenniveau onder druk te staan; onder anderen op het gebied van de gezondheidszorg. Er wordt in toenemende mate beroep gedaan op de zelfredzaamheid van bewoners en informele zorg. Voor Drenthe en Emsland is het een uitdaging om met name oudere bewoners, zo goed mogelijk te ondersteunen om lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen. Technologische innovaties spelen hierbij een cruciale rol.

Het project’ Vital Regions’ richt zich op versterken van de e-Health sector in de grensregio middels het realiseren van “Vitale, belevingsrijke, zelfredzame dorpsgemeenschappen”. Deze Vitale, belevingsrijke, zelfredzame dorpsgemeenschappen bieden het regionale MKB de unieke mogelijkheid product innovaties in real-life pilots te testen om op deze manier de laatste ontwikkelingsstappen te kunnen zetten en gedegen business cases voor de daadwerkelijke markt introductie te kunnen ontwikkelen.
In zeven werkpakketten, “AGILE”, het “Mollenspel”,8D Game, het “Autonoom technologisch woonverblijf”, het “SMART bed”, de “Show to do” en het Digitale Platform Vital Regions” worden prototypes gerealiseerd. De Duitse en Nederlandse hogescholen ondersteunen het MKB om de innovatieve producten en diensten te valideren en valoriseren. Middels een innovatief projectproces worden marktrijpe producten via gedegen businessplannen vermarkt. Bij het project zijn 12 ondernemers en 4 hogescholen betrokken, evenals 9 organisaties ten behoeve van het testen van de prototypes. De samenwerking dient te leiden tot duurzame Duits-Nederlandse netwerkvorming, tot een grensoverschrijdende wetenschappelijke basis voor valorisatie van innovatieve technologische producten en diensten en door intensieve samenwerking tussen kennisinstellingen en het MKB.

Toelichting:

De eerste schil is de persoonlijke levenssfeer, de fysieke en psychische gezondheid en leefstijl (zelfmonitoring door meten van functies m.b.v. sensoren, sneller herstel d.m.v. serious games etc.) De tweede schil is de woning / verblijfsomgeving (aanpassen woning m.b.v. domotica, belevingsbed etc). De derde schil is het digitaal platform (hulp van vrijwilligers, professionals etc.)
 
 

Projectgegevens:
- Interreg VA project
- Budget € 1.761.290,-
- Partners 4 Hogescholen (NHL Stenden, Health Hub Hanze, Hochschule Osnabrück, Jade Hochschule Oldenburg)
- 12 (MKB) Partners uit Duitsland en Nederland
- 9 Testlocaties in Duitsland en Nederland
- Financiering: Provincies Drenthe, Fryslân, Groningen. Gemeente Aa & Hunze, Niedersächsische Staatskanzlei. Ministerie EZ en EFRE/EFRO

 
 

Module:Procesoptimalisatie

In deze module leer je hoe je een procesoptimalisatie ontwerpt en kunt uitvoeren binnen een organisatie bijvoorbeeld aan...

Module:Procesoptimalisatie

meer informatie