Leven Lang Leren

Intern aanbod Stenden
Door de flexibilisering van het onderwijs ontstaan nieuwe werkwijzen voor docenten, zoals werken met leeruitkomsten, leerwegonafhankelijk toetsen en het opstellen van individuele leerroutes. Het werken met volwassen studenten met werkervaring, maar ook het binden van werkveld en werkenden vraagt om andere en aanvullende vaardigheden. De rollen veranderen van bijvoorbeeld de intaker, assessor, studieloopbaanbegeleiding, coach en acquisiteur, maar ook van de examen-, toets- en opleidingscommissies. Om klaar te zijn voor het aanbieden van flexibel onderwijs bieden we diverse workshops en trainingen aan.

De deskundigheidlijn binnen het programma van Leven Lang Leren richt zich op bewustwording en het verder uitbouwen van de deskundigheid van alle betrokken medewerkers. Bij het ontwikkelen en aanbieden van een activiteit sluiten we zoveel mogelijk aan bij de leervraag van de deelnemers qua inhoud, opzet en methodiek. Onder cursussen vind je het aanbod van de periode april 2017 tot en met september 2017.
 
De aangeboden cursussen en trainingen zijn wel zichtbaar, maar ook nog “under construction”. De bijbehorende informatie wordt zo snel mogelijk aangevuld en actueel gemaakt.

Heb je vragen over de inhoud van een workshop/training of heb je een specifieke wens? Neem dan contact op met de betreffende eigenaar.
Heb je een algemene vraag over het aanbod? Mail dan naar wiebe.tijsma@stenden.com

Cambridge English Preliminary + Classroom English voor basisschoolleerkrachten

U bent basisschoolleerkracht en wilt graag meer en beter Engels gebruiken in uw lessen. Stenden Language Centre biedt ee...

Cambridge English Preliminary + Classroom English voor basisschoolleerkrachten

meer informatie