Cambridge English-First voor leerkrachten

Inhoud

‘om leerkrachten vertrouwen te geven om Engels in de klas te gebruiken’
 
U bent basisschoolleerkracht en wilt graag meer en beter Engels gebruiken in uw lessen. Stenden Language Centre biedt hiervoor een Cambridge taaltraining, genaamd Cambridge First.

Er wordt gewerkt aan alle taalvaardigheden: reading, writing, listening en speaking om een niveauverhoging in de Engelse taal te bewerkstelligen. De training wordt afgesloten met een Cambridge First examen, waardoor een internationaal erkend certificaat kan worden behaald.

Daar waar mogelijk komen creatieve en praktijk gerelateerde onderwerpen aan de orde komen die toepasbaar zijn om het Engels te bevorderen in de klas.

De cursus bevat twee componenten

  • Cambridge Preliminary English (B1 start / B2 eindniveau)
    Er wordt gewerkt aan alle taalvaardigheden: reading, writing, listening en speaking om een niveauverhoging in de Engelse taal te bewerkstelligen. De training wordt afgesloten met een Cambridge examen, waardoor een internationaal erkend certificaat kan worden behaald.
  • Classroom English
    Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse technieken in de vorm van workshops en discussies. Er wordt ingegaan op de beginselen hoe kinderen een tweede taal leren. Er worden ideeën aangedragen hoe het Engels verwerkt kan worden in elk basisschoolvak.

Doel

  1. Niveau verhoging van alle taalvaardigheden Engels (B1 naar B2) algemeen.
  2. Het behalen van het Cambridge First Certificaat.
  3. Het verbeteren van reeds verworven Engelse taalkennis gerelateerd aan onderwerpen in het basisonderwijs, met name in de onder- en middenbouw.

Doelgroep

Deze cursus is voor leerkrachten die verder willen met het Engels maar vinden dat hun Engels niet toereikend is. Ze willen hun taalkennis Engels naar een hoger niveau brengen (van B1 naar B2), zodat zij dit kunnen gebruiken in hun lessen, hetgeen een positieve bijdrage levert aan de uitgezette leerlijn Engels van school.

Resultaat

De training wordt afgesloten met een officieel Cambridge English First examen (een internationaal erkend examen van Cambridge English). Het behalen van dit certificaat geeft aan dat u B2 hebt behaald.

Er wordt vanuit gegaan dat cursisten deelnemen aan het examen. Halverwege de training wordt hiervoor een definitieve inventarisatie gemaakt. Het examen vindt plaats in Leeuwarden, Groningen of Zwolle op een en/of twee dagen (mondeling en schriftelijk). De examendag / data zijn nog niet bekend.

Cursisten die niet deelnemen aan het examen ontvangen van Stenden Language Centre na afloop van de cursus een bewijs van deelname als zij voor minimaal 80% aanwezig zijn geweest en een actieve participatie hebben laten zien.

Docenten/trainers

Tim Unsworth en/of Maggie Dundas.
 
Stenden Language Centre heeft een jarenlange ervaring met Cambridge English en Classroom English op zowel basis- als ook voortgezet onderwijs. Ze beschikken over een enthousiast en gedreven team docenten die affiniteit hebben met het basisonderwijs.

Studiebelasting en duur

70 uur: 20 lessen x 2 uur = 40 + 20 x 1,5 uur huiswerk= 30.