NHL Stenden medewerkers

Su´cidepreventietraining voor studieloopbaanbegeleiders en docenten

Deze training geeft concrete handvatten om zelfmoordgedachten te herkennen en zonder schroom een gesprek te voeren met s...

Su´cidepreventietraining voor studieloopbaanbegeleiders en docenten

meer informatie